Barnehagen vår

Espira Scala Tasta åpnet i aug. 2006 og ligger sentralt på Tasta i Stavanger. Barnehagen var tidligere en av to Scalabarnehager, men ble 01.06.16 overtatt av Espira Gruppen.

Espira Scala Tasta består av 93 barn i alderen 1-6 år. Vi har i barnehageåret 2017/18 syv grupper; Bambinos 1, 2 og 3 som er våre småbarnsgrupper, Mezzo og Lupetto er 3- og 4-åringene våre, og Cinque 1 og 2 som er Skolespirene våre.

Barnehagen ligger  i et område med mange muligheter for utforsking og opplevelser. Den ligger nær både sjø, skog og fine friluftsområder. Dette betyr at barnehagen ligger nær til områder som er fantastiske til utforsking av sjøen, fisking, skogsopplevelser og gårdsdrift. Dette er områder som gir store muligheter for lek og læring.

Bygningsmessig er barnehagen uten tradisjonelle avdelinger. Vi har en rekke ulike aktivitetsrom med ulike temaer, kalt ”Verksteder”. Verkstedene heter f.eks. Redaksjonen, Matematikken, Atelieret, Bakeriet, Stoff og design m.fl. som er bygget opp slik at de spesifikt favner fagområdene i ”Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold.”

 

Personvern og cookies